Zadania Komitetów Audytu a zmiany regulacyjne

Zadania Komitetów Audytu a zmiany regulacyjne

Komitety Audytu od dawna funkcjonują w spółkach publicznych na zagranicznych, dojrzałych rynkach. Są odpowiedzialne za nadzór nad sprawozdawczością finansową w spółce.

Od 17 czerwca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ustawowych badań sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z Rozporządzenia nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Europejską. W Polsce zagadnienia te zostały uregulowane w Ustawie z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zmiany regulacyjne mają wpływ nie tylko na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, ale również na Komitety Audytu, ich rolę i zakres obowiązków.

Akcent na niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, usprawnienie nadzoru publicznego i jakościowa poprawa prowadzonych badań sprawozdań finansowych, to kluczowe założenia, które leżą u podstaw reformy audytu przeprowadzonej przez Unię Europejską. Zmiany zmierzają w kierunku profesjonalizacji i usystematyzowania praktyk w tym zakresie.

Z jednej strony, osiągnięcie celu reformy ma być możliwe poprzez zwiększone obowiązki związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego oraz przygotowania sprawozdania z badania, a z drugiej poprzez realizację szeregu zadań przez Komitety Audytu.

Firma doradcza EY, wychodząc naprzeciw opisanym wyzwaniom, stworzyła Domenę Komitetów Audytu  (komitetyaudytu.pl) – platformę, której celem jest budowanie społeczności profesjonalistów, którzy będą wymieniać się opiniami, pomysłami i uwagami na temat funkcjonowania Komitetów Audytu i stojącymi przed nimi zadaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów o komitetach audytu i ich specjalnych zadaniach bardzo zapraszamy do odwiedzenia strony komitetyaudytu.pl

 

Artykuł sponsorowany.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Czym charakteryzuje się Intrastat?

UE od wielu lat zabiega, aby czynności dokonywane na terenie Wspólnoty przebiegały uczciwie i z poszanowaniem podstawowych zasad handlowych. Nie powinien zatem zaskakiwać fakt, że od jakiegoś czasu działa tzw.

Wiadomości 1Comments

Plusy i minusy ustawy suwakowej

Aktualnie w Polsce wiele dyskutuje się w temacie równości płci, walki feministek o należne prawa, zajęć edukacyjnych i konfliktów pomiędzy kobietami a mężczyznami. Wszelkie problemy miała rozwiązać ustawa suwakowa. Na

Wiadomości 0 Comments

Wchodzą w życie nowe przepisy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) istotnie zmienia system wsparcia energetyki odnawialnej – opłata zastępcza zamiast stałej kwoty zostanie powiązana z rynkowymi cenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii. Takie

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!