Zadania Komitetów Audytu a zmiany regulacyjne

Zadania Komitetów Audytu a zmiany regulacyjne

Komitety Audytu od dawna funkcjonują w spółkach publicznych na zagranicznych, dojrzałych rynkach. Są odpowiedzialne za nadzór nad sprawozdawczością finansową w spółce.

Od 17 czerwca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ustawowych badań sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z Rozporządzenia nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Europejską. W Polsce zagadnienia te zostały uregulowane w Ustawie z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zmiany regulacyjne mają wpływ nie tylko na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, ale również na Komitety Audytu, ich rolę i zakres obowiązków.

Akcent na niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, usprawnienie nadzoru publicznego i jakościowa poprawa prowadzonych badań sprawozdań finansowych, to kluczowe założenia, które leżą u podstaw reformy audytu przeprowadzonej przez Unię Europejską. Zmiany zmierzają w kierunku profesjonalizacji i usystematyzowania praktyk w tym zakresie.

Z jednej strony, osiągnięcie celu reformy ma być możliwe poprzez zwiększone obowiązki związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego oraz przygotowania sprawozdania z badania, a z drugiej poprzez realizację szeregu zadań przez Komitety Audytu.

Firma doradcza EY, wychodząc naprzeciw opisanym wyzwaniom, stworzyła Domenę Komitetów Audytu  (komitetyaudytu.pl) – platformę, której celem jest budowanie społeczności profesjonalistów, którzy będą wymieniać się opiniami, pomysłami i uwagami na temat funkcjonowania Komitetów Audytu i stojącymi przed nimi zadaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów o komitetach audytu i ich specjalnych zadaniach bardzo zapraszamy do odwiedzenia strony komitetyaudytu.pl

 

Artykuł sponsorowany.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie

Frankowicze mają mocne argumenty w Sądzie Podstawowym argumentem dla frankowiczów jest wadliwa konstrukcja umowy kredytowej w świetle przepisów prawa polskiego oraz wspólnotowego. Po pierwsze – banki jedynie w niewielkim zakresie

Wiadomości 0 Comments

Wiele firm zainteresowanych startem w przetargach zmieni swoją strategię

Znowelizowana w lipcu ustawa Prawo zamówień publicznych modyfikuje m.in. zasady udzielania zamówień oraz sposób przygotowania i prowadzenia postępowań, promuje też pozaekonomiczne cele zamówień, np. integrację społeczną. W pierwszych tygodniach obowiązywania nowego prawa pojawiło

Wiadomości 0 Comments

Polska firma rozpoczyna współpracę z amerykańskim gigantem z branży IT

Oktawave, polska chmura obliczeniowa, przystąpiła do programu certyfikowanych dostawców chmury i usług Red Hat. Red Hat to lider rozwiązań open source, z których korzysta większość globalnych korporacji. Współpraca obu firm zapewni klientom

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!