Zadania Komitetów Audytu a zmiany regulacyjne

Zadania Komitetów Audytu a zmiany regulacyjne

Komitety Audytu od dawna funkcjonują w spółkach publicznych na zagranicznych, dojrzałych rynkach. Są odpowiedzialne za nadzór nad sprawozdawczością finansową w spółce.

Od 17 czerwca 2016 roku zaczęły obowiązywać nowe regulacje w zakresie ustawowych badań sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z Rozporządzenia nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 roku, przyjętego przez Parlament Europejski i Radę Europejską. W Polsce zagadnienia te zostały uregulowane w Ustawie z 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zmiany regulacyjne mają wpływ nie tylko na działalność biegłych rewidentów i firm audytorskich, ale również na Komitety Audytu, ich rolę i zakres obowiązków.

Akcent na niezależność i obiektywizm biegłych rewidentów oraz podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, usprawnienie nadzoru publicznego i jakościowa poprawa prowadzonych badań sprawozdań finansowych, to kluczowe założenia, które leżą u podstaw reformy audytu przeprowadzonej przez Unię Europejską. Zmiany zmierzają w kierunku profesjonalizacji i usystematyzowania praktyk w tym zakresie.

Z jednej strony, osiągnięcie celu reformy ma być możliwe poprzez zwiększone obowiązki związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania finansowego oraz przygotowania sprawozdania z badania, a z drugiej poprzez realizację szeregu zadań przez Komitety Audytu.

Firma doradcza EY, wychodząc naprzeciw opisanym wyzwaniom, stworzyła Domenę Komitetów Audytu  (komitetyaudytu.pl) – platformę, której celem jest budowanie społeczności profesjonalistów, którzy będą wymieniać się opiniami, pomysłami i uwagami na temat funkcjonowania Komitetów Audytu i stojącymi przed nimi zadaniami. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej szczegółów o komitetach audytu i ich specjalnych zadaniach bardzo zapraszamy do odwiedzenia strony komitetyaudytu.pl

 

Artykuł sponsorowany.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Będzie łatwiej wnioskować o unijne dofinansowanie

Nowelizacja ustawy wdrożeniowej ma ułatwić korzystanie z unijnych dotacji. Nowe przepisy upraszczają proces ubiegania się o dofinansowanie i ograniczają biurokrację. Tworzą też instytucję Rzecznika Funduszy Europejskich, który będzie dbał o interesy beneficjentów środków unijnych.

Wiadomości 0 Comments

Kredyty gotówkowe tanie jak nigdy

Niskie stopy procentowe automatycznie obniżają ratę kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, głównie hipotecznych. Kredyty konsumpcyjne zaciągane na kilka lat z reguły maja jednak stałą stopę oprocentowania. Dla obecnie branych pożyczek jest ona

Wiadomości 0 Comments

W co trzeciej pracy dyplomowej można znaleźć cechy plagiatu

Nawet 20–30 proc. prac dyplomowych nosi znamiona plagiatu. Już teraz na uczelniach spoczywa obowiązek sprawdzania systemami antyplagiatowymi wszystkich prac. Mogą one jednak wyłapać jedynie część skopiowanych fragmentów. Od roku akademickiego

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!