Zabezpieczenie zapłaty poprzez hipotekę i jego zalety

Zabezpieczenie zapłaty poprzez hipotekę i jego zalety

Zabezpieczenie zapłaty może odbywać się na wiele sposobów. Każdy ma przy tym zarówno pewne niedociągnięcia, jak i zalety, które trudno zakwestionować. Obecnie za najbardziej skuteczne uznawane jest w tym kontekście ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Nieruchomości, w przeciwieństwie do wielu innych dóbr materialnych, nie można ukryć, jeśli zaś zdecydujemy się na wpisanie hipoteki do księgi wieczystej, interesy wierzyciela będą chronione nawet podczas prób sprzedaży nieruchomości. Sprzedaż jest czynnością, która wymaga złożenia wizyty w kancelarii notarialnej, nic więc dziwnego, że może budzić wątpliwości. Te znikają jednak po dokonaniu jej starannej analizy. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że oświadczenie o ustanowieniu hipoteki musi mieć formę aktu notarialnego.

Takie podejście ma wiele zalet, na pierwszy plan wysuwa się zaś to, że to notariusz musi starannie przeanalizować przygotowywany przez siebie dokument i upewnić się w ten sposób, że pozostaje on w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi, a także, że ma poprawną treść. Notariusz zatroszczy się również o to, aby zapis o hipotece pojawił się w księdze wieczystej, sama umowa okazuje się bowiem w takich okolicznościach niewystarczająca. Prawo mówi o powstaniu hipoteki dopiero w momencie wpisania jej do księgi.

Więcej o aktach notarialnych jak również innych przydatnych tematach prawnych przeczytasz na blogu: www.notariat.edu.pl

Dzięki formie aktu notarialnego możemy mieć też pewność, że to wierzytelność hipoteczna będzie zaspakajana w pierwszej kolejności w stosunku do innych zobowiązań dłużnika. Oczywiście, mamy do czynienia z zasadą, od które istnieją określone odstępstwa. O tych mówimy przede wszystkim w kontekście kosztów egzekucyjnych, pewne znaczenie mają jednak również należności za pracę wypłacane za okres wynoszący do trzech miesięcy, renty przysługujące z tytułu spowodowania niezdolności do pracy, chorobę, śmierć lub kalectwo oraz należności z tytułu alimentów. Jeśli właściciel nieruchomości ma więcej długów, a sprzedaż nieruchomości przez komornika nie pokrywa ich w całości, to wierzyciel hipoteczny znajduje się w uprzywilejowanej pozycji i ma pierwszeństwo w ich egzekwowaniu. Warto pamiętać i o tym, że hipoteka stanowi obciążenie nieruchomości bez względu na to, kto jest jej aktualnym właścicielem. Właśnie dlatego tak duży nacisk kładzie się na to, aby jeszcze przed zakupem nieruchomości sprawdzić księgę wieczystą dla niej i upewnić się, czy pojawiają się na niej obciążenia hipoteczne. Jeśli jesteśmy zdecydowani na zakup nieruchomości, dla której została już wpisana hipoteka musimy mieć świadomość tego, że wierzyciel może zażądać spłaty wierzytelności.

Co więcej, przy braku współpracy z naszej strony dysponuje on wszelkimi środkami pozwalającymi mu na doprowadzenie do sprzedaży nieruchomości przez komornika. Coraz częściej zdarza się zresztą, że nieruchomość znajdująca się w centrum naszego zainteresowania jest już obciążona hipoteką. W takich okolicznościach wskazana jest pewna doza czujności, choć nie oznacza to automatycznie, że powinniśmy zrezygnować z planu zakupu. Bardzo często okazuje się, że dłużnik przedkłada w takiej sytuacji zaświadczenie wierzyciela o tym, jaka jest wysokość zadłużenia. Na tej podstawie można stwierdzić, czy planowana przez nas transakcja będzie je w stanie pokryć.

Nie można też zapominać o tym, że prawo dopuszcza hipotekę przymusową, a więc taką, która może zostać ustanowiona nawet bez zgody właściciela. Najczęściej mamy w jej przypadku do czynienia z konsekwencją rażących zaniechań, a więc choćby konsekwentnego uchylania się od płacenia podatków. Jeśli jednak ma być ona wpisana do księgi wieczystej, konieczne staje się przedłożenie w tym celu oryginału tytułu wykonawczego. Należy też liczyć się z tym, że dla konkretnej nieruchomości może być wpisana więcej niż jedna hipoteka. W takim przypadku zalecana jest szczególna ostrożność.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Jak zmienił się podatek rolny?

Od obecnego roku wprowadzono nowelizację w podatku rolnym. Chodzi głównie o zmianę przelicznika oraz obniżenie ryzyka. Jak obecnie oblicza się podatek rolny? Na jakiej podstawie sprawdza się aktualny kurs? Na

Wiadomości 0 Comments

Zawód: rodzic, czyli jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy

Cztery rodzaje urlopu, dwoje rodziców i tylko jeden problem – jak mądrze korzystać z danego nam czasu? Sposobów na pogodzenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi jest tyle co polskich rodzin, ale

Wiadomości 1Comments

Czy trzeba płacić za odtwarzanie muzyki?

Organizacje zbiorowego zarządzenia pobierają opłatę za odtwarzanie muzyki, z którym łączą się korzyści majątkowe. Dla przedsiębiorców ważne jest, aby do sklepu czy restauracji dobrać odpowiednią muzykę, ponieważ wpływa ona na

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!