Windykacja należności – rozwiązania, pomoc prawna, e-sąd

Windykacja należności – rozwiązania, pomoc prawna, e-sąd

Samodzielna windykacja online to jedno z rozwiązań, z którego można skorzystać, próbując odzyskać wierzytelności od dłużników. Niestety często okazuje się, że bez pomocy prawnej szanse na odzyskanie należności mogą być bardzo małe. Kiedy skorzystać z usług prawnika? Kiedy rozważyć skorzystanie z usługi skupu wierzytelności?

Windykacja – na czym polega?

Odzyskanie należności online

Tradycyjne postępowanie w celu odzyskania należności

Skup wierzytelności

Windykacja – na czym polega?

Skup wierzytelności to jedna z bardziej dynamicznie rozwijających się usług, proponowanych także przez kancelarie prawne. Okazuje się bowiem, że próba samodzielnego odzyskania należności przez osobę prywatną, nieposiadającą odpowiedniego przygotowania prawnego, często skazana jest na niepowodzenie. Sama windykacja polega na dochodzeniu należnych roszczeń zgodnie z obowiazującymi przepisami. Celem procedury windykacyjne jest pozyskanie należnych wnioskodawcy środków finansowych lub przedmiotów. Niestety coraz częściej zdarza się, że nieuczciwy partner biznesowy uchyla się od opłacenia należności wynikających z wystawionych faktur lub innych obowiązujących umów. Jeśli nie wyraża on chęci porozumienia się w kwestii uregulowania długu, windykacja wydaje się jednym możliwym rozwiązaniem. Sposobów jej przeprowadzenia jest natomiast kilka.

Odzyskanie należności online

Pierwszym rozwiązaniem, które możesz zastosować, jest skorzystanie z możliwości przedsądowej windykacji wierzytelności. W takim przypadku wysyła się do dłużnika przypomnienia o konieczności dokonania zapłaty a także wezwania do zapłaty. Tutaj często przydaje się pomoc prawna. Kancelarie takie jak https://kancelariabielawski.eu/ pomagają w skonstruowaniu odpowiednich pism. Jeśli mimo ponagleń z informacją o konsekwencjach niewywiązania się z umowy, dłużnik nie ureguluje wierzytelności, możesz przekazać jego dane do Biura Informacji Gospodarczej, wystawić opinię o nim w Interncie lub portalach społecznościowych. Najczęściej jednak konieczne jest przekazanie sprawy do sądu. Możesz oczywiście skorzystać z pomocy prawnej.

Jednym z możliwych rozwiązań jest skorzystanie z windykacji długów i odzyskanie należności online przez serwis https://esad24.pl/. Korzystając z tego rozwiązania, możesz złożyć formularz, na podstawie którego sporządzony zostanie e-pozew. Zostanie on złożony do e-sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). W ten sposób możliwe jest dochodzenie roszczeń o charakterze pieniężnym, pod warunkiem są mają one nieskomplikowany charakter i stan faktyczny umożliwia sprawne rozpoznanie sprawy. Warunkiem EPU jest także roszczenia stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem złożenia pozwu. Takie postępowanie jest prowadzone przez profesjonalnego pełnomocnika, natomiast wszystko obywa się zdalnie, a ty nie masz obowiązku stawiania się na żadnych rozprawach. Plusem takiego narzędzia jest wysoka skuteczność i wydanie przez sąd online nakazu zapłaty w ciągu ok. 6 tygodni. Ważne jest także, że opłaty związane z przygotowaniem pozwu są z reguły o 75% niższe niż w tradycyjnych postępowaniach.

Tradycyjne postępowanie w celu odzyskania należności

Jeśli stan faktyczny związany z zadłużeniem jest bardziej skomplikowany, należy rozpocząć dochodzenie uregulowania wierzytelności, wraz z odsetkami, na drodze sądowej w trybie zwykłym. Wiąże się to z wytoczeniem dłużnikowi powództwa cywilnego.  Warto wiedzieć, że wytoczenie powództwa cywilnego wpływa na przerwanie biegu przedawnienia roszczenia. W takich postępowaniach często niezbędne jest wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń. W dużych miastach możesz liczyć na szeroką ofertę kancelarii prawnych. Bez większego problemu powinieneś znaleźć adwokata we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, które służy możliwością konsultacji, analizy dokumentów i negocjacji korzystnych porozumień. Pamiętaj, że w odróżnieniu od firmy windykacyjnej, kancelaria prawna zajmuje się przygotowaniem całej dokumentacji procesowej, na bieżąco monitoruje przebieg postępowania przed sądem, pomaga także w zawarciu ugody. Musisz natomiast liczyć się z tym, że w przypadku skomplikowanego stanu faktycznego, czas trwania takiego postępowania może okazać się stosunkowo długi.

Skup wierzytelności

Coraz więcej kancelarii oferuje także usługę skupu wierzytelności. W ramach takiej usługi (https://kancelariabielawski.eu/skup-wierzytelnosci/) między klientem a kancelarią zawierana jest umowa cesji, w wyniku której wierzyciel (cedent) przenosi na rzecz kancelarii (cesjonariusza) prawo do wszystkich przysługujących mu wierzytelności. Wiąże się to oczywiście z pewną opłatą, natomiast jest to bardzo wygodny sposób odzyskiwania należności, który zwalnia cię z konieczności uczestniczenia w postępowaniach sądowych. Oprócz kosztu zawartego w umowie cesji, nie ponosisz już żadnych dodatkowych kosztów dochodzenia zadłużenia. Warunki takiej cesji są oczywiście ustalane indywidualnie. Wiele zależy tutaj od rodzaju zobowiązania, stopnia skomplikowania zadłużenia, wysokości należności, a także okresu przedawnienia.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

50 proc. firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich otrzymuje tylko część należności z faktury

Połowa firm w Polsce ma problem z zatorami płatniczymi. 2/3 z nich ostatecznie dostaje przelew, ale na kwotę znacząco niższą niż należność wynikająca z faktury. Co dziesiąta w ogóle nie otrzyma zapłaty za swoje towary i usługi

Wiadomości 0 Comments

Od lipca fiskus będzie kontrolować firmy przez Jednolity Plik Kontrolny

Po 1 lipca urzędy skarbowe będą przeprowadzać kontrole skarbowe elektronicznie, z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiany te wymagają od firm dostosowania swoich systemów informatycznych, które od tego momentu będą musiały

Wiadomości 0 Comments

Co znajduje się w akcie notarialnym?

Notariusz bierze na siebie wiele zadań zawodowych, które muszą być przeprowadzane wedle odpowiednich przepisów. Wśród nich wskazać warto pisanie aktu notarialnego. Wbrew pozorom nie jest to wcale prosta czynność i

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!