Towar pod specjalnym nadzorem

Towar pod specjalnym nadzorem

Wysyłasz towar i chcesz mieć pewność, że dotrze na miejsce w dobrym stanie, a w razie komplikacji uzyskasz odszkodowanie, które pokryje twoje straty? Sprawdź, w jaki sposób firmy transportowe chronią powierzone im przesyłki.

Codziennie na drogi Polski i Europy wyjeżdżają tysiące ciężarówek, które przewożą towary z jednych miejsc w inne. Liderem transportu na starym kontynencie jest obecnie nasz kraj. W Polsce zarejestrowanych jest 180 tysięcy samochodów ciężarowych, które przewożą rocznie około 160 mld ładunków – tak wynika z danych opublikowanych w ubiegłym roku przez Główny Urząd Statystyczny oraz Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office, Eurostat). Jedną z polskich firm świadczących krajowe oraz międzynarodowe usługi przewozu towarów jest Mat Logistic z siedzibą w Gdyni. Zarówno firma, która powierza swój towar, jak i przewoźnik, który zobowiązuje się go przetransportować, chcą mieć pewność, że dotrze on na miejsce bez przeszkód i w nienaruszonym stanie. W razie kradzieży lub wypadku obydwie stroną z kolei liczą na to, że nie poniosą strat finansowych lub że uda się je ograniczyć. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniom transportowym.

Bezpieczny ładunek

Firmy zajmujące się transportem i spedycją towarów, oprócz obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC), muszą również posiadać ubezpieczenie Cargo. Polisa taka obowiązuje od chwili załadunku na środek transportu i kończy się wraz z rozładunkiem w miejscu przeznaczenia. Taka polisa chroni przedsiębiorcę przed stratą polegającą na utracie, uszkodzeniu, ubytku lub zniszczeniu załadunku podczas jego przemieszczenia w następstwie zdarzeń losowych. Do takich zdarzeń zalicza się m.in. pożar, wybuch, powódź, a także wypadek drogowy, włamanie i kradzież lub zaginięcie. Wysokość składki za ubezpieczenia transportowe uzależniona jest o wielu czynników, na przykład wartości przewożonego mienia, trasy przewozu, odległości oraz rodzaju transportu. Przewoźników dodatkowo chroni dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Obowiązkowe i nieobowiązkowe ubezpieczenia chronią interesy właściciela przewożonego towaru oraz przewoźnika. Warto więc sprawdzić, jakim ubezpieczeniem i na jaką kwotę dysponuje wybrana przez nas firma przewozowa.

You might also like

Przybywa pracowników tymczasowych. Wartość tego rynku w Polsce to ponad 5,5 mld zł

Globalny rynek pracy tymczasowej wzrósł w 2015 roku o 12 proc. i odpowiada za 70 proc. przychodów branży agencji zatrudnienia. Wciąż jednak pracownicy tymczasowi stanowią zaledwie 1,8 proc. ogółu zatrudnionych. W Polsce odsetek

Staż pracy może warunkować prawo do emerytury

Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw emerytalnych. To miałoby rozwiązać problem groszowych emerytur, których według ZUS przybywa z roku na rok. Kluczowym założeniem reformy emerytalnej jest

Wiadomości 6 komentarzy

Czy komornik może zabrać całą pensję?

Wiele osób spodziewających się egzekucji komorniczej, zastanawia się ile może zabrać komornik. Z chwilą, gdy przeciwko dłużnikowi zapadnie wyrok z klauzulą wykonalności, sprawa trafia do komornika, który zazwyczaj najpierw ściąga dług

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!