Stalking – co grozi za uporczywe nękanie?

Stalking – co grozi za uporczywe nękanie?

Zjawisko stalkingu bardzo szybko się rozprzestrzenia. Coraz więcej osób zmaga się z natarczywością prowadzącą do poczucia zagrożenia i lęku. Dzięki nowelizacji Kodeksu karnego w 2011 roku pojawiły się przepisy, które są podstawą prawną w obronie przed tego typu zachowaniami. Obecnie stalkerzy nie są już bezkarni.

Czym jest stalking?

Historia samego słowa jest długa i nie zawsze miała aż tak negatywne znaczenie. „Stalking” pochodzi z języka angielskiego i oznacza „skradać się”. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu związane było z podążaniem fanów za gwiazdami filmowymi i muzycznymi. Z czasem jednak zaczęło dotyczyć zjawiska, które polegało na uporczywym nękaniu, w wyniku czego ofiara traciła poczucie bezpieczeństwa, wycofywała się ze społeczeństwa, a nawet targała się na własne życie. Wraz z rozwojem technologii stalking przybiera różne formy. Obecnie do najczęstszych działań stalkerów zaliczyć można wysyłanie licznych SMS’ów, e-maili oraz dzwonienie, zazwyczaj w celu grożenia. O stalkingu mówić można wtedy, kiedy czynności te wykonywane są wielokrotnie i w sposób natarczywy. Do innych należy śledzenie, robienie zdjęć, nagrywanie podczas, na przykład zakradając się na posesję ofiary.

Stalking obejmuje także pewną formę wykorzystania wizerunku – może to być podszywanie się na portalach i forach internetowych.

Jakie przepisy powstały dzięki nowelizacji?

Do roku 2011 zjawisko stalkingu nie było objęte Kodeksem karnym. Ofiary mogły korzystać z innych postaw prawnych, które w jakiś sposób mogły dotyczyć nękania, jednak nie były bezpośrednio związane z tym zjawiskiem. Nowelizacja Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U.2018.0.1600 t.j.) miała miejsce 6 czerwca 2011 roku i wprowadziła regulacje prawne, które pozwalają walczyć ze stalkingiem. Art. 190a. Kodeksu karnego określa:

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Co grozi za stalking?

Za wyżej wymienione przestępstwa stalkerowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji, kiedy uporczywe nękanie spowoduje, że ofiara targnie się na własne życie kara ta wzrasta do 10 lat pozbawienia wolności. Co istotne – wymiar ten jest taki sam bez względu na to, czy ofiara zrobi to skutecznie czy nie. W innych przypadkach konieczne jest udowodnienie, że działania stalkera wywołały poczucie zagrożenia lub w jakiś sposób naruszyły prywatność, a działania te mają charakter uporczywy.

Artykuł powstał w współpracy z PBKB

undefined

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Wpływ sytuacji gospodarczej na kursy walut

Rynek walut jest w bardzo dużym stopniu związany z sytuacją gospodarczą w danym kraju. Istnieje kilka podstawowych czynników, które posiadają bardzo duży wpływ na to jak kształtują się ceny walut.

Wiadomości 0 Comments

Od lipca w całej UE będą obowiązywać jednolite przepisy o bezpiecznym e-podpisie

1 lipca wchodzi w życie rozporządzenie eIDAS, które ujednolici w UE przepisy dotyczące podpisów elektronicznych. Certyfikaty kwalifikowane e-podpisów wydawane przez poszczególne kraje będą uznawane w pozostałych 27 państwach. Ułatwi to przedsiębiorcom prowadzenie transgranicznego biznesu

Wiadomości 0 Comments

E-peers: kompetencje zamknięte w algorytmie

Jak skutecznie rozwijać swoją karierę, poszerzając posiadane kompetencje? Jak znaleźć lepszą pracę albo awansować dzięki rozwojowi umiejętności? To tylko część możliwości, które daje e-peers.com – portal i platforma komunikacyjna, pozwalająca

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!