Stalking – co grozi za uporczywe nękanie?

Stalking – co grozi za uporczywe nękanie?

Zjawisko stalkingu bardzo szybko się rozprzestrzenia. Coraz więcej osób zmaga się z natarczywością prowadzącą do poczucia zagrożenia i lęku. Dzięki nowelizacji Kodeksu karnego w 2011 roku pojawiły się przepisy, które są podstawą prawną w obronie przed tego typu zachowaniami. Obecnie stalkerzy nie są już bezkarni.

Czym jest stalking?

Historia samego słowa jest długa i nie zawsze miała aż tak negatywne znaczenie. „Stalking” pochodzi z języka angielskiego i oznacza „skradać się”. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu związane było z podążaniem fanów za gwiazdami filmowymi i muzycznymi. Z czasem jednak zaczęło dotyczyć zjawiska, które polegało na uporczywym nękaniu, w wyniku czego ofiara traciła poczucie bezpieczeństwa, wycofywała się ze społeczeństwa, a nawet targała się na własne życie. Wraz z rozwojem technologii stalking przybiera różne formy. Obecnie do najczęstszych działań stalkerów zaliczyć można wysyłanie licznych SMS’ów, e-maili oraz dzwonienie, zazwyczaj w celu grożenia. O stalkingu mówić można wtedy, kiedy czynności te wykonywane są wielokrotnie i w sposób natarczywy. Do innych należy śledzenie, robienie zdjęć, nagrywanie podczas, na przykład zakradając się na posesję ofiary.

Stalking obejmuje także pewną formę wykorzystania wizerunku – może to być podszywanie się na portalach i forach internetowych.

Jakie przepisy powstały dzięki nowelizacji?

Do roku 2011 zjawisko stalkingu nie było objęte Kodeksem karnym. Ofiary mogły korzystać z innych postaw prawnych, które w jakiś sposób mogły dotyczyć nękania, jednak nie były bezpośrednio związane z tym zjawiskiem. Nowelizacja Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U.2018.0.1600 t.j.) miała miejsce 6 czerwca 2011 roku i wprowadziła regulacje prawne, które pozwalają walczyć ze stalkingiem. Art. 190a. Kodeksu karnego określa:

„§ 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Co grozi za stalking?

Za wyżej wymienione przestępstwa stalkerowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji, kiedy uporczywe nękanie spowoduje, że ofiara targnie się na własne życie kara ta wzrasta do 10 lat pozbawienia wolności. Co istotne – wymiar ten jest taki sam bez względu na to, czy ofiara zrobi to skutecznie czy nie. W innych przypadkach konieczne jest udowodnienie, że działania stalkera wywołały poczucie zagrożenia lub w jakiś sposób naruszyły prywatność, a działania te mają charakter uporczywy.

Artykuł powstał w współpracy z PBKB

undefined

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Kto stosuje leasing pracowniczy?

Obecnie mniejsze biznesy i średnie przedsiębiorstwa poszukują oszczędności. Od niedawna z powodzeniem stosowanym wyjściem jest leasing pracowniczy. Daje korzyści finansowe, a jednocześnie pozwala zatrzymać najlepszych pracowników. Na czym dokładnie polega?

Wiadomości 0 Comments

Jutro wchodzi w życie nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Wiele korzystnych zmian dla klientów

Od soboty obowiązywać zacznie znowelizowana ustawa o kredycie hipotecznym nakładająca na banki i pośredników kredytowych dodatkowe obowiązki związane z udzielaniem kredytu mieszkaniowego. Ich oferty mają być bardziej przejrzyste dla klienta. Instytucje finansowe będą też

Wiadomości 0 Comments

Ulga na start i preferencyjne składki pozwalają dużo zaoszczędzić początkującym przedsiębiorcom

W Polsce powstaje coraz więcej nowych firm. To m.in. wynik ułatwień dla młodych przedsiębiorców, którzy przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności są zwolnieni ze składek. Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych można skorzystać

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!