Sprawy rodzinne

 • 10-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  inwest

  Kiedy można bez ograniczeń dorobić do renty?

  Osoby pobierające rentę mają możliwość uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu podjęcia pracy. Ważne jest, aby pamiętać, że wysokość tego dochodu może wpływać na kwotę świadczenia i spowodować jego zmniejszenie lub zawieszenie. Ograniczenie to nie będzie obowiązywać w przypadku...

 • 10-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  przemoc

  Jakie są fazy przemocy w rodzinie?

  Zjawisko przemocy w rodzinie nie jest jednorazowym incydentem, lecz wieloetapowym procesem, który powtarza się i narasta. Faza 1 - „Cisza przed burzą” czyli narastające napięcie Na tym etapie sprawca staje się coraz bardziej agresywny i napięty. Coraz częściej jest zirytowany, denerwują...

 • 10-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  rodzina

  Podział rodzin zastępczych

  Przepisy dotyczące rodzin zastępczych zostały zawarta w ustawie o pomocy społecznej. Dziecko trafi do rodziny zastępczej w wyniku ograniczenia praw rodzicielskich i jest to najdrastyczniejsze zarządzenie dotyczące form ograniczania tych praw. Rodzina zastępcza reprezentuje dziecko w sprawach...

 • 07-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  umow

  Charakterystyka kontraktu socjalnego

  Podstawowym powodem zawierania kontraktu socjalnego jest chęć poprawienia sytuacji życiowej i materialnej konkretnej rodziny oraz wykluczenie patologii społecznych. Dokument zawiera postanowienia, których trzeba przestrzegać, ewentualne konsekwencje oraz podpisy obu stron (rodziny oraz pracownika...

 • 07-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  ubezpieczenie rodzina

  W jaki sposób zarejestrować małżeństwo zawarte za granicą?

  W Polsce obowiązkiem osób, które zawarły związek małżeński za granicą, jest zarejestrowanie go w urzędzie stanu cywilnego. Takich formalności mogą za nich dokonać też bliscy. Aby zarejestrować małżeństwo w urzędzie stanu cywilnego w mieście zamieszkania należy złożyć odpowiedni...

 • 07-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  dziecko

  Kiedy może dojść do adopcji?

  Adopcja to sprawa najwyższej wagi. W związku z tym nie dziwi ilość testów i miesięcy przygotowań zanim chętni rodzice zaopiekują się dzieckiem. Obecnie w Polsce możliwe są trzy metody przysposobienia niepełnoletniego. Czym się charakteryzują? Przede wszystkim ogromne znaczenie ma dobro...

 • 07-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  prawo

  Wszystko o rozdzielności majątkowej

  O rozdzielności majątkowej można mówić wtedy, gdy zostanie podpisana odpowiednia umowa (innymi słowy intercyza). Zdarza się jednak, że podział majątku następuje nawet, jeśli żadne dokumenty nie były podpisywane. Kiedy można zastosować takie rozwiązanie? Jakich sytuacji dotyczy? Intercyza...

 • 06-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  6

  Czy dziadkowie muszą płacić alimenty?

  Alimenty są przyznawane w momencie, gdy jeden z rodziców nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa finansowego i nie dba o odpowiednie warunki bytowe. Czasami jednak zdarza się, że świadczenia alimentacyjne pobierane są od dziadków? Kiedy sąd może nałożyć taki obowiązek i kogo obowiązuje? Otóż...

 • 06-Czerwiec-2013 Komentarze (0)
  pytanie1

  Czy można przekazać pieniądze w ramach darowizny?

  Nie zawsze przedmiotem darowizny ustanawia się drogocenne mienie lub nieruchomość. Czasami można przekazać gotówkę. Jak zrobić to zgodnie z prawem? Czy w takiej sytuacji konieczne jest uiszczanie podatku? Przede wszystkim należy pamiętać, że akt darowizny musi zostać udokumentowany (przyjąć...

 • 07-Maj-2013 Komentarze (0)
  lekarz

  Jakie są opłaty szpitalne?

  Każdy obywatel Polski ma prawo do bezpłatnej opieki medycznej oraz szpitalnej. Jednak w praktyce wygląda to trochę inaczej, ponieważ nie wszystkie usługi i zabiegi są refundowane. Operacje lub badania, które wykraczają poza listę podstawową są opłacane głównie z kieszeni pacjenta. O które...

 • 07-Maj-2013 Komentarze (0)
  prawnik prawo

  Czym zajmuje się Rzecznik Praw Dziecka?

  Na straży respektowania praw dziecka w Polsce stoi powołany specjalnie w tym celu Rzecznik Praw Dziecka. Pełni bardzo ważną rolę społeczną, stanowi pomoc prawną dzieciom i ich rodzinom oraz monitoruje sprawy, które wymagają natychmiastowej interwencji. Zakres obowiązków i możliwości...

 • 07-Maj-2013 Komentarze (0)
  dokumenty

  Wszystko o zapisie windykacyjnym

  O zapisie windykacyjnym można mówić, jeśli autor testamentu przyznaje konkretne mienie (np. gospodarstwo domowe, nieruchomość, rzecz lub inna własność o wartości materialnej lub sentymentalnej) wyznaczonej z imienia i nazwiska osobie. Oznacza to, że dochodzi do bezpośredniego przekazania...

 • 07-Maj-2013 Komentarze (0)
  umowa

  Piszemy umowę darowania pojazdu mechanicznego

  Darowizna to przekazanie dobra materialnego lub mienia bez pobierania pieniędzy. Zawierana jest na podstawie, specjalnie w tym celu sporządzonej, umowy. Musi ona zostać sporządzona za pośrednictwem notariusza, który potwierdzi wiarygodność darowizny. Jakie jeszcze warunki należy spełnić, aby...

 • 07-Maj-2013 Komentarze (0)
  umow

  Czym jest intercyza?

  Intercyza (inaczej: umowa majątkowa małżeńska) spisywana jest jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, aby ustalić podział dóbr i mienia posiadanego przez obie strony przed ślubem. Celem jest uregulowanie kwestii finansów i spraw organizacyjnych na wypadek sprawy rozwodowej lub rozstania. Aby...

 • 06-Maj-2013 Komentarze (0)
  pytanie

  Zasady działania funduszu alimentacyjnego

  Fundusz alimentacyjny powstał, aby wypłacać świadczenia dzieciom biologicznym lub przysposobionym na podstawie postanowienia sądu w sytuacji, gdy rodzic tego nie robi. Powodem zaniechania może być brak wynagrodzenia, bezskutecznie przeprowadzona egzekucja komornicza lub gdy rodzic nie może podjąć...

 • 26-Kwiecień-2013 Komentarze (0)
  A02JAA

  Dla kogo pies towarzyszący?

  Psy towarzyszące są ogromną pomocą i ułatwieniem w życiu codziennym dla osoby niepełnosprawnych. Chodzi przede wszystkim o osoby niewidome, niesłyszące lub cierpiące na poważne choroby. Jakie są podstawowe zadania psa towarzyszącego? Szkolenie psa dla osoby niepełnosprawnej zależy od...

 • 26-Kwiecień-2013 Komentarze (0)
  pytanie

  Jak unieważnić małżeństwo?

  Wiele osób myli rozwód z unieważnieniem małżeństwa. Są to jednak dwie różne sprawy i korzysta się z tych rozwiązań z odmiennych powodów. Na czym polega unieważnienie, kto je stosuje oraz jakie są skutki takiego rozwiązania? Podstawowym powodem unieważnienia małżeństwa jest bezprawne...

 • 25-Kwiecień-2013 Komentarze (0)
  praca

  Czy można uniknąć eksmisji?

  Jeśli lokator nieustannie opóźnia terminowe uiszczanie opłat mieszkaniowych, wówczas można wnioskować o eksmisję. Jest to ostateczna forma odzyskiwania zadłużenia i bardzo nieprzyjemna dla obu stron. Jak uchronić się przed eksmisją oraz czy to jest w ogóle możliwe? Zazwyczaj z płatnościami...

 • 25-Kwiecień-2013 Komentarze (0)
  pytanie

  Wszystko o ślubach konkordatowych

  Ślub konkordatowy to jedna z nowszych form zawierania związku małżeńskiego. Wybierany jest przede wszystkim na różnice wyznaniowe oraz prawne. Jakie formalności potrzebne są do zalegalizowania konkordatu i kto może się o to starać? Krok 1 Przede wszystkim trzeba wybrać parafię, w...

 • 22-Kwiecień-2013 Komentarze (0)
  lekarstwa lekarz

  Kto nie musi płacić za lekarstwa?

  Prawo polskie daje możliwość otrzymywania bezpłatnych lekarstw, ale dopiero po spełnieniu kilku istotnych warunków. Przede wszystkim należy posiadać receptę i odpowiednie oświadczenie o możliwości odbioru leków bez zapłaty. Kto nie musi zatem płacić za przepisane leki i dlaczego? Przede...

 • 22-Kwiecień-2013 Komentarze (0)
  rehabilitacja

  Renta a dodatkowe zatrudnienie

  Renta przyznawana jest osobom, które w wyniku uszczerbku na zdrowiu nie mogą podjąć pracy, a co za tym idzie nie posiadają zatrudnienia. Niektóre grupy społeczne otrzymują renty automatycznie, np. inwalidzi wojenni, wojskowi oraz ich rodziny. Co w przypadku, gdy rencista postanowi dodatkowo dorobić...

 • 22-Kwiecień-2013 Komentarze (0)
  praca4

  Zasady porozumienia wychowawczego

  Porozumienie wychowawcze to ustalenie i sprawiedliwe przyznanie praw rodzicielskich do opieki nad dzieckiem lub dziećmi. Zwykle decyzja zapada podczas sprawy rozwodowej, a kwalifikacji dokonuje sąd. Od czego zależy wyrok i jakie są ewentualności w przypadku takiego porozumienia? Przede wszystkim...

 • 22-Kwiecień-2013 Komentarze (0)
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Kto ma prawo do renty rodzinnej?

  O rencie rodzinnej można mówić wtedy, gdy umrze jeden z członków rodziny. Oprócz tego w chwili zgonu posiadał emeryturę, rentę lub inne świadczenie wypłacane jako podstawa utrzymania lub wynagrodzenia. Jeśli osoba zmarła posiadała małżonka, wówczas przysługuje mu prawo do renty rodzinnej,...