Specyfika prawa medycznego

Specyfika prawa medycznego

Prawo medyczne to bardzo istotna we współczesnym świecie specjalizacja. Sprawy z tej dziedziny są z natury skomplikowane i złożone, a ustalenie strategii działania wymaga sprawnego poruszania się w przepisach i umiejętnego wykorzystywania wiedzy specjalistów. Sam obszar jest bardzo dynamiczny. Ewoluuje w zależności od rozwoju nauki oraz zmian formalnych dotyczących obowiązków i praw zarówno pacjentów, jak i przedstawicieli zawodów medycznych: od lekarza po diagnostę laboratoryjnego.

1. Obszar działań

2. Błąd lekarski i błąd medyczny – sposoby działania

Prawo medyczne ustawowo reguluje przywileje i obowiązki pacjentów oraz personelu. Bardzo ważnym elementem działalności kancelarii, podejmującej się takich tematów, jest prowadzenie spraw związanych z potencjalnym błędem medycznym. Dziedzina nie ogranicza się jednak wyłącznie do tego zakresu.

Obszar działań

Zakres działań kancelarii specjalizującej się w prawie medycznym jest szeroki: od bardzo newralgicznych kwestii, obejmujących szkody majątkowe i niemajątkowe wynikające z tzw. błędu lekarskiego, przez tematy naruszenia dóbr osobistych (zarówno pacjentów, jak i lekarzy), aż po ważne zagadnienia związane z narzuceniem leczenia lub przymusu wykonania pewnych zabiegów bez zgody człowieka, który ma zostać im poddany. To, jaki obszar leży w gestii danego prawnika, zweryfikować można szczegółowo, kontaktując się z konkretnym radcą lub adwokatem. Przykładowo, Kancelaria Adwokacka Joanna Jakubowska-Zawada uczestniczy zarówno w procesie mediacji, jak i w postępowaniach: dyscyplinarnych, administracyjnych, karnych i cywilnych, uwzględniających roszczenia odszkodowawcze. Oferuje także dochodzenia alternatywne względem procedur sądowych.

Poza popularnymi i potrzebnymi sprawami związanymi z potencjalnym błędem lekarskim, prawnicy obsługują również kompleksowo podmioty działające w sektorze służby zdrowia, służą doradztwem w zakresie rent, zadośćuczynień i odszkodowań, tworzą i opiniują umowy. Służą doradztwem i mediują.

Błąd lekarski i błąd medyczny – sposób działania

Szczególną kwestią w obszarze prawa medycznego jest temat błędu lekarskiego i medycznego. Ten pierwszy popełnić może wyłącznie lekarz, drugi zaś może wynikać z postępowania innych przedstawicieli zawodów medycznych. O takim wydarzeniu możemy mówić, gdy postępowanie jest sprzeczne z procedurami i ogólnie przyjętymi zasadami. Może to być zaniechanie leczenia w momencie, gdy powinno być ono wdrożone lub nadanie niewłaściwego przebiegu zaproponowanemu sposobowi postępowania. Odrębną kwestią, także możliwą do kwalifikowania jako błąd lekarski, jest leczenie pacjenta przez osobę, która nie ma stosownych uprawnień.

To, czy dane działanie zostanie uznane za błąd w sztuce, nie jest jednoznaczne. Lekarz może popełnić błąd podczas nieprawidłowego rozpoznania objawów, z braku wiedzy, ale również w sytuacji niewłaściwej organizacji pracy całego zespołu. Może zdarzyć się tak, że błędną decyzję podejmie lekarz-chirurg, ale jest ona wynikiem wcześniejszej nieprawidłowej diagnozy. Tego typu ważne kwestie ustalić można na etapie mediacji pomiędzy stronami, a pomoc prawna będzie nieoceniona.

Kwestia błędu lekarskiego i medycznego nie jest jednoznaczna. Wynika ze złożoności samych procedur medycznych i może plasować się na poziomie technicznym, organizacyjnym, diagnostycznym… Nie każde działanie o negatywnych konsekwencjach można również jako błąd traktować. Te niewątpliwie ważne kwestie pomoże rozstrzygnąć współpraca z kancelarią prawną: zarówno na etapie doradztwa, jak i późniejszych działań procesowych.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Ochrona danych kluczowa z punktu widzenia rozwoju kolejnych technologii

Prawie 100 proc. firm w Polsce gromadzi dane, a 2/3 wykorzystuje je w analityce biznesowej – wynika z badań Intela i OVH. Ekspert Urzędu Ochrony Danych Osobowych Piotr Drobek podkreśla, że ochrona danych osobowych

Wiadomości 0 Comments

W jaki sposób ZUS kontroluje firmy?

Zgodnie z obowiązującym prawem ZUS może kontrolować przedsiębiorstwa. Zazwyczaj chodzi o regulowanie płatności i świadczeń do budżetu państwa. Jak wyglądają kontrole? Na jakiej podstawie wybiera się konkretne firmy? Na wstępie

Wiadomości 0 Comments

Zadłużeni we frankach lepiej radzą sobie z terminową spłatą rat niż kredytobiorcy w złotych

W sektorze bankowym jest ok. 540 tys. aktywnych umów kredytowych we frankach szwajcarskich. Sytuacja na rynku walutowym daje się we znaki frankowiczom, chociaż – jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowych

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!