Jak sobie poradzić ze spadkiem?

Jak sobie poradzić ze spadkiem?

Śmierć bliskiego członka rodziny wiąże się z szeregiem formalności do załatwienia. I choć zazwyczaj działamy pod wpływem dużego stresu, to warto wiedzieć, jakie obowiązki na nas ciążą. Poza organizacją pochówku czekają nas bowiem jeszcze sprawy spadkowe, a te w dużej mierze zależą od tego, czy i w jaki sposób majątek zmarłego był uporządkowany. Po zmianie przepisów zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej jest spadek przyjąć.

Zmiany w przepisach

Postępowania spadkowe w Warszawie warto powierzyć profesjonalistom. Choć przepisy w znaczący sposób poprawiły sytuację osób przyjmujących spadek, ponieważ nie odpowiadają oni już za długi zmarłego swoim majątkiem, to jednak zawiłości paragrafów i specyfika każdej sytuacji spadkowej sprawiają, że wiele osób ma problem w tej materii. Nowe przepisy przede wszystkim chronią spadkobiercę, który w ciągu sześciu miesięcy od śmierci bliskiego może złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli tego nie zrobi, automatycznie przyjmuje go z dobrodziejstwem inwentarza. W tym momencie odpowiada za długi do wysokości odziedziczonego majątku.

Niezmiernie istotne w tej kwestii jest rzetelne sporządzenie wykazu inwentarza stanu czynnego spadku. Na tej podstawie odbywa się szacowanie majątku oraz długów zmarłego. Ten dokument to jedyna możliwość, by rzetelnie określić zobowiązania, by oszacować, do jakiej wielkości dziedziczy się długi. Oczywiście poprawne wypełnienie wykazu może być trudne, ponieważ zazwyczaj mamy ograniczoną wiedzę na temat długów i posiadanego majątku. Ustawodawca daje nam możliwość uzupełnienia danych.

Testament i zachowek

Choć zapisy starają się w miarę precyzyjnie odpowiadać na potrzeby ludzi, to jednak w sytuacjach życiowych często wiele osób ma problemy. Poza przejęciem spadku sprawy sądowe często dotyczą jego zbycia lub zachowku. W tym wypadku warto pamiętać, że dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed tym ustawowym.

Coraz więcej osób pełnoletnich decyduje się sporządzić testament. W tym dokumencie można rozdysponować swój majątek zarówno na osoby najbliższe, jak i te niespokrewnione, nawet dla rodziny zupełnie obce. Praktyka pokazuje, że taki podział dóbr może krzywdzić najbliższą rodzinę, więc po jej stronie staje prawo z zapisami o zachowku.

Komu przysługuje zachowek?

Przepisy jednoznacznie wskazują, że prawo do zachowku przysługuje osobom blisko związanym ze zmarłym. W praktyce to małżonek, rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki oraz przysposobieni i ich zstępni. Oczywiście w tej materii osoby uprawnione do zachowku będą wówczas, gdy w ogóle należałby się im spadek w rozumieniu ustawy. Na przykład rodzice zmarłego będą mogli starać się o zachowek tylko w momencie, gdyż nie zostawił on zstępnych, którzy chcą i mogą dziedziczyć.

Podobny casus dotyczy małżonków w separacji orzeczonej wyrokiem sądu lub po uprawomocnionym rozwodzie. W takiej sytuacji oczywiście zachowek nie będzie przysługiwał.

Bardzo często sprawy o zachowek znajdują swój finał w sądzie. Żeby rozpocząć sprawę, należy złożyć pozew o zachowek. W zależności od kwoty, jakiej domaga się powód od pozwanego, dokumenty należy złożyć w sądzie rejonowym lub okręgowym. Warto przy tym pamiętać, że zachowek to roszczenie o zapłatę określonej sumy, a nie wydanie rzeczy czy przekazanie nieruchomości.

Wysokość zachowku oblicza się co do zasady 1/2 wartości udziału spadkowego w rozumieniu dziedziczenia ustawowego. Warto wiedzieć, że w określonych sytuacjach, gdy uprawniony jest niezdolny do pracy lub jest małoletni wysokość zachowku będzie wynosić 2/3 wartości udziału. W obliczeniach udziału spadkowego bierze się pod uwagę także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili. Nie uwzględnia się natomiast spadkobierców wydziedziczonych oraz tych, którzy zrzekli się spadku.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Od stycznia podatnicy mają nowe obowiązki sprawozdawcze

Z początkiem stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Obowiązek prowadzenia bieżącej dokumentacji cen transferowych obejmie firmy i przedsiębiorców, których obroty przekraczają 2 mln euro, oraz tych, którzy dokonują

Wiadomości 0 Comments

Światowe loterie warte ponad 290 mld dol

W 2015 roku sprzedaż w loteriach wzrosła o 2 proc. To dynamika znacznie mniejsza niż w poprzednich latach, głównie ze względu na słabszą sprzedaż na rynkach Azji i Pacyfiku. Najszybszy wzrost, bo 20-proc., odnotowała

Wiadomości 2 komentarze

Jak wybrać biuro rachunkowe?

Niezrozumiałe ustawy, problem z interpretacją przepisów, brak wiedzy z zakresu rachunkowości i chęć zaoszczędzenia czasu – to tylko niektóre powody, dla których przedsiębiorcy decydują się na współpracę z biurem rachunkowym.

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!