Kiedy należy stosować mediacje?

Kiedy należy stosować mediacje?

Bywają przypadki, kiedy firmy lub wspólnicy mają odmienne zdanie na temat podpisanych kontraktów lub sposobów prowadzenia dalszej współpracy. Od czasu do czasu samodzielne rozwiązanie konfliktu nie jest wskazane. Dlatego też pomocne okazują się spotkania mediacyjne. Czy rzeczywiście są polecane? Kiedy należy z nich korzystać?

Spory i kłótnie dotyczą nie tylko partnerów biznesowych. Problemy porozumiewawcze zdarzają się także wśród pracowników, sąsiadów, znajomych czy rodziny. Jeśli przybiorą formę poważnego konfliktu warto skorzystać z specjalistycznej pomocy mediatora.

Celem mediacji jest doprowadzenie do ugody, na mocy której obie strony podejmują się osiągnięcia kompromisu pokojowo. Poza tym nie powinny dopuścić do zakończenia znajomości lub wspólnej pracy.

Należy pamiętać, że mediatorem powinna być osoba obiektywna, która nie tłumaczy działania żadnej strony, wzbudza szacunek, posiada doświadczenie i pełnię praw obywatelskich. Dodatkowo jest w stanie przekonać zwaśnione strony do rozmowy i optymistycznego zamknięcia sprawy.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

Jakie kompetencje musi posiadać pracownik BHP?

Czas na zdobycie wystarczających kwalifikacji przez pracowników służby higieny i bezpieczeństwa pracy upłynął z dniem 30 czerwca 2013 roku. Przez osiem lat trwał okres przejściowy, w trakcie którego osoby nieposiadające

Zmiany w prawie korzystne dla kobiet

W ostatnim czasie Unia Europejska zwróciła uwagę na sytuację kobiet w większych przedsiębiorstwach. Okazało się bowiem, że głownie mężczyźni zasiadają na kierowniczych stanowiskach, a udział kobiet nie przewyższa 10%. Komisja

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania. Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!