Jednolity Plik Kontrolny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Jednolity Plik Kontrolny – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? Czy wszystkich przedsiębiorców dotyczy comiesięczny obowiązek składnia JPK_VAT? Jakie sankcje grożą za niewywiązanie się z tego obowiązku? Odpowiedzi na wszystkie te pytania zawarte są w tym poradniku.

Jednolity Plik Kontrolny – podstawowe informacje

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, zapisanych w określonym formacie cyfrowym (XML). Przedsiębiorca może wygenerować go za pomocą komputerowego programu księgowego. Rozwiązanie to usprawnia pracę organów podatkowych i skraca czas kontroli skarbowej. Jednolity Plik Kontrolny obejmuje siedem struktur:

 1. księgi rachunkowe (JPK_KR)
 2. wyciąg bankowy (JPK_WB)
 3. magazyn (JPK_MAG)
 4. ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 5. faktura VAT (JPK_FA)
 6. podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
 7. ewidencja przychodów (JPK_EWP)

JPK_VAT

Struktura JPK_VAT zawiera informacje o zakupach i sprzedaży, wynikające z ewidencji VAT. Przedsiębiorcy zobowiązani są do comiesięcznego przekazywania JPK_VAT do Ministerstwa Finansów, bez uprzedniego wezwania. Obowiązek ten ciąży na dużych przedsiębiorcach już od 1 lipca 2016 roku, na małych i średnich przedsiębiorcach – od 1 stycznia 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku plik JPK_VAT dostarczać do Ministerstwa Finansów muszą również mikroprzedsiębiorcy. Dokument za dany miesiąc przesłany powinien zostać w ciągu 25 dni od zakończenia tego miesiąca. Ministerstwo Finansów przygotowało dla przedsiębiorców darmowy program Klient JPK, umożliwiający przekazanie pliku JPK_VAT drogą internetową. Przed wysłaniem plik JPK_VAT powinien zostać opatrzony odpowiednim podpisem. W tym celu przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnego Profilu Zaufanego. Struktura JPK_VAT może również zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jest to jednak rozwiązanie płatne. Przedsiębiorca może również posłużyć się danymi autoryzującymi (NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu osiągniętego w poprzednim roku). Po przesłaniu pliku JPK_VAT należy pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla plików JPK (UPO_JPK). Dokument ten opatrzony jest datą i stanowi dowód, że plik JPK_VAT został terminowo dostarczony do Ministerstwa Finansów . Przedsiębiorcy, którzy potrzebują pomocy we wdrożeniu JPK_VAT, mogą skorzystać z profesjonalnego doradztwa, oferowanego przez YE: http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/indirect-tax/jpk_vat-3–main.

Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

W świetle obowiązujących obecnie przepisów skarbowych JPK_VAT traktowany jest jako informacja podatkowa. Zależnie od okoliczności, niedostarczenie JPK_VAT, może być zakwalifikowane jako wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Jeżeli wartość uszczuplenia należności podatkowej nie przekracza kwoty 10000 zł, przedsiębiorca popełnia wykroczenie skarbowe. W przypadku, gdy wartość uszczuplenia należności podatkowej przekracza 10 000 zł, niedostarczenie JPK_VAT traktowane jest jako przestępstwo skarbowe. Podczas kwalifikacji czynu pod uwagę brane są również inne czynniki, m.in. motywy działania sprawcy czy stopień szkodliwości czynu.

Z obowiązku składania JPK_VAT zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy sprzedający wyłącznie towary zwolnione z podatku VAT, oraz przedsiębiorcy świadczący usługi zwolnione z podatku VAT. Obowiązek ten nie dotyczy także przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia podmiotowego, ponieważ ich obrót nie przekracza 200 tysięcy zł rocznie.

Niedostarczenie JPK_VAT – wysokość grzywny

Na przedsiębiorcę, który nie prześle w terminie JPK_VAT, nałożona może zostać grzywa. Jej wysokość zależy od tego, czy popełnione zostało przestępstwo czy wykroczenie. W przypadku wykroczenie wysokość grzywny mieści się w przedziale od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. W roku 2018 grzywna za wykroczenie skarbowe może wynieść:

 • od 210 zł do 4200 zł (nałożona mandatem)
 • od 210 zł do 21 000 zł (nałożona nakazem sądu)
 • od 210 zł do 42 000 zł (nałożona wyrokiem sądu)

Podczas ustalania wysokości grzywny organ uwzględnienia sytuację majątkową i rodzinną sprawcy oraz jego możliwości zarobkowe.

Wysokość grzywny, które może zostać nałożona na przedsiębiorcę dopuszczającego się przestępstwa skarbowego, może wynieść od 10 do 720 stawek dziennych. W roku 2018 minimalna stawka dzienna wynosi od 70 zł do 28000 zł. Znaczy to, że wysokość nałożonej na przedsiębiorcę grzywny może wynieść od 700 do 20160000 zł. Grzywna nałożona może zostać nakazem lub wyrokiem sądowym. Podczas ustalania jej wysokości, sąd pod uwagę bierze sytuację majątkową sprawcy oraz jego możliwości zarobkowe.

Inne obowiązki przedsiębiorcy

W trakcie prowadzenia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej organy skarbowe mogą wezwać przedsiębiorcę do dostarczenia innych struktur JPK. Na żądanie uprawnionych organów przedsiębiorca musi udostępnić następujące struktury:

 • księgi rachunkowe – JPK_KR
 • wyciąg bankowy – JPK_WB
 • magazyn – JPK_MAG
 • faktury VAT – JPK_FA
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
 • ewidencja przychodów – JPK_EWP.

W wypadku wezwania do okazania jednej lub wielu struktur JPK przedsiębiorca ma nie mniej niż trzy dni na przekazanie wymaganych dokumentów. W uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do organu podatkowego z prośbą o wydłużenie terminu wyznaczonego w wezwaniu. Jednolite Pliki Kontrolne mogą zostać wysłane na adres e-mail wskazany przez organ podatkowy, przedsiębiorca może również dostarczyć je na fizycznym nośniku danym, takim jak płyta CD, płyta DVD, karta pamięci czy pendrive. Sposób zapisu plików powinien umożliwić ich odczytanie na urządzeniach różnych producentów, zaś same nośniki powinny być opisane w sposób, który pozwoli organowi zidentyfikować podatnika. Duży przedsiębiorcy zobowiązani się do dostarczania Jednolitych Plików Kontrolnych na żądanie organów podatkowych już od 1 lipca 2016 roku, małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców ten obowiązek będzie dotyczył dopiero od 1 lipca 2018 roku. Przedsiębiorca, który odmawia udostępnienia Jednolitego Pliku Kontrolnego na wezwanie organu, może zostać ukarany grzywną porządkową. Jej wysokość wnieść może do 2800 zł.

 

Artykuł sponsorowany.

You might also like

Kodeks karny 0 Comments

Co z przestępstwem poza Polską?

Podejrzany może zostać uznany za przestępcę dopiero wtedy, kiedy sąd udowodni, że w określonym miejscu i czasie dopuścił się czynów ustawowo zabronionych. Co w sytuacji, gdy obywatel Polski popełni przestępstwo

Wiadomości 3 komentarze

Wszystko o zamykaniu spółki

Kryzys gospodarczy powoduje, że wielu właścicieli musi oszczędzać, a w krytycznej sytuacji zamykać działalność. Z pewnością podjęcie radykalnych kroków nie jest łatwe, jednak warto działać rozsądnie. Jak zamknąć spółkę? O

Wiadomości 1Comments

Opiekunka osób starszych w Niemczech

W ciągu ostatnich kilku lat przeciętna długość życia Europejczyków znacznie się zwiększyła i cały czas wzrasta liczba osób w podeszłym wieku, które potrzebują opieki i pomocy w codziennym życiu. W

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!