Fundusze private equity – definicja i korzyści dla spółki

Fundusze private equity – definicja i korzyści dla spółki

Fundusze private equity są według wielu odbiorców tym samym, co klasyczne fundusze inwestycyjne. Mimo podobieństw łączących oba rodzaje podmiotów nie jest to jednak prawda. Fundusze pierwszego rodzaju są znacznie bardziej odporne na wahania rynku, co czyni je bezpieczniejszymi. Co warto wiedzieć o funduszach private equity

Private equity: definicja, najważniejsze cechy

Fundusz private equity jest definiowany w polskim prawie jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych.  Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych definiuje private equity jako „wszelkie inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału”. Fundusz, dzięki środkom od inwestora, wykupuje przedsiębiorstwa, by następnie zwiększyć ich atrakcyjność i ostatecznie odsprzedać z zyskiem. Należy przy tym zauważyć, że czasami – przy dużym wzroście wartości wykupionego przedsiębiorstwa – korzystniejsze okazuje się wprowadzenie go na giełdę, tak, by mogło generować dalsze zyski. W jaki sposób zwiększana jest atrakcyjność kupionej firmy? Kluczem jest optymalizacja pewnych procesów– najczęściej jest związana z obniżeniem kosztów, redukcją zatrudnienia czy zminimalizowaniem obciążeń podatkowych. Wypracowane wyniki zależą w dużej mierze od strategii przyjętej przez fundusz. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarządzanie inwestycją ma charakter aktywny – biorą w nim udział członkowie zarządu i rady nadzorczej.

Korzyści dla inwestora

Inwestor, który zdecyduje się powierzyć pieniądze zaufanemu funduszowi private equity, może być raczej spokojny o swoje pieniądze. Inwestycje tego rodzaju są obarczone stosunkowo małym ryzykiem, głównie ze względu na perspektywę czasową. Horyzont inwestycyjny to zazwyczaj 3 lata, a czasami nawet 5-7 lat. Ryzyko tego, że inwestycja okaże się nietrafiona, jest zminimalizowane także przez to, że fundusze private equity mają portfele, do których trafiają jedynie wyselekcjonowane podmioty. Inwestorzy, którzy planują przekazanie środków do funduszu private equity, powinni najpierw zapoznać się z osiągnięciami podmiotu w zakresie wypracowanych zysków. Dobre wyniki od lat notuje np. łódzki fundusz Avallon – z informacjami na jego temat można zapoznać się na stronie http://www.avallon.pl/.

 

Artykuł sponsorowany.

You might also like

Czy komornik może zabrać całą pensję?

Wiele osób spodziewających się egzekucji komorniczej, zastanawia się ile może zabrać komornik. Z chwilą, gdy przeciwko dłużnikowi zapadnie wyrok z klauzulą wykonalności, sprawa trafia do komornika, który zazwyczaj najpierw ściąga dług

Wiadomości 0 Comments

Rośnie liczba oszustw w sektorze finansowym i ubezpieczeniach

Wzrasta skala nadużyć w bankowości i ubezpieczeniach. W ubiegłym roku aż 63 proc. instytucji finansowych zetknęło się z próbą wyłudzenia pieniędzy za pomocą skradzionego lub sfałszowanego dowodu tożsamości. Z drugiej strony rośnie też kreatywność

Wiadomości 0 Comments

Banki liczą na ożywienie w kredytach konsumpcyjnych

Dzięki stabilnemu wzrostowi gospodarczemu i programowi „Rodzina 500 plus” konsumenci powinni masowo ruszyć na zakupy. Lider rynku sprzedaży ratalnej, Santander Consumer Bank, liczy na większy popyt na kredyty gotówkowe, zwłaszcza w kanale

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!