Fundusze private equity – definicja i korzyści dla spółki

Fundusze private equity – definicja i korzyści dla spółki

Fundusze private equity są według wielu odbiorców tym samym, co klasyczne fundusze inwestycyjne. Mimo podobieństw łączących oba rodzaje podmiotów nie jest to jednak prawda. Fundusze pierwszego rodzaju są znacznie bardziej odporne na wahania rynku, co czyni je bezpieczniejszymi. Co warto wiedzieć o funduszach private equity

Private equity: definicja, najważniejsze cechy

Fundusz private equity jest definiowany w polskim prawie jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych.  Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych definiuje private equity jako „wszelkie inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, w celu osiągnięcia średnio- i długoterminowych zysków z przyrostu wartości kapitału”. Fundusz, dzięki środkom od inwestora, wykupuje przedsiębiorstwa, by następnie zwiększyć ich atrakcyjność i ostatecznie odsprzedać z zyskiem. Należy przy tym zauważyć, że czasami – przy dużym wzroście wartości wykupionego przedsiębiorstwa – korzystniejsze okazuje się wprowadzenie go na giełdę, tak, by mogło generować dalsze zyski. W jaki sposób zwiększana jest atrakcyjność kupionej firmy? Kluczem jest optymalizacja pewnych procesów– najczęściej jest związana z obniżeniem kosztów, redukcją zatrudnienia czy zminimalizowaniem obciążeń podatkowych. Wypracowane wyniki zależą w dużej mierze od strategii przyjętej przez fundusz. Warto zwrócić uwagę na fakt, że zarządzanie inwestycją ma charakter aktywny – biorą w nim udział członkowie zarządu i rady nadzorczej.

Korzyści dla inwestora

Inwestor, który zdecyduje się powierzyć pieniądze zaufanemu funduszowi private equity, może być raczej spokojny o swoje pieniądze. Inwestycje tego rodzaju są obarczone stosunkowo małym ryzykiem, głównie ze względu na perspektywę czasową. Horyzont inwestycyjny to zazwyczaj 3 lata, a czasami nawet 5-7 lat. Ryzyko tego, że inwestycja okaże się nietrafiona, jest zminimalizowane także przez to, że fundusze private equity mają portfele, do których trafiają jedynie wyselekcjonowane podmioty. Inwestorzy, którzy planują przekazanie środków do funduszu private equity, powinni najpierw zapoznać się z osiągnięciami podmiotu w zakresie wypracowanych zysków. Dobre wyniki od lat notuje np. łódzki fundusz Avallon – z informacjami na jego temat można zapoznać się na stronie http://www.avallon.pl/.

 

Artykuł sponsorowany.

You might also like

Wiadomości 0 Comments

Akcje promocyjne i konkursy wiążą się z obowiązkami podatkowymi. Wiele firm popełnia w tej kwestii błędy

Konkursy i promocje pomagają budować markę i pozyskiwać nowych klientów, dlatego firmy coraz chętniej z nich korzystają. Muszą jednak pamiętać o obowiązkach podatkowych, jakie się z takimi akcjami wiążą. Wątpliwości przedsiębiorców dotyczą m.in. możliwości zaliczenia

Wiadomości 0 Comments

Outsourcing pracowników nadużywany przez nieuczciwe firmy

Na polskim rynku pracy tzw. outsourcing pracowników nie jest regulowany szczegółowymi przepisami prawa. Dla wielu pracodawców jest to korzystne, umożliwiające elastyczność narzędzie, ale nieuczciwe firmy wykorzystują tę furtkę, obchodząc dzięki niej

Po jakim czasie można anulować umowę na okres próbny?

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika najczęściej współpracuje z nim na mocy umowy na okres próbny. To pakt, na bazie którego kierownik zbada, czy dany kandydat jest odpowiednią osobą na proponowane stanowisko

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!