Dlaczego umowę przedwstępną warto podpisać u notariusza?

Dlaczego umowę przedwstępną warto podpisać u notariusza?

Po niewielkiej przerwie przygotowaliśmy kolejny wpis, który tym razem dotyczy tego jak w praktyce wygląda przygotowywanie umowy przedwstępnej, która pojawia się w praktyce notarialnej bardzo często, a której dobre zrozumienie ułatwi klientom podejmowanie ostatecznej decyzji.

Umowa przedwstępna to jedna z instytucji prawa zobowiązań. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest to umowa, w której strony zobowiązują się do tego, że będą zawierać między sobą oznaczoną umowę, którą nazywa się umową przyrzeczoną. Mówiąc proście strony umowy przedwstępnej umawiają się, że w przyszłości będą zawierać określoną umowę. Tak więc umowa przedwstępna nie rodzi skutku rozporządzającego. Jeśli jest to umowa sprzedaży samo jej podpisanie nie będzie przenosić własności rzeczy, której umowa dotyczy, ale zobowiązuje jedynie do zawarcia umowy sprzedaży.

W praktyce notarialnej najczęściej będzie to umowa przedwstępna kupna/sprzedaży nieruchomości. O ile ustawodawca nie będzie narzucał formy aktu notarialnego dla tej umowy to taka forma będzie miała istotne znaczenie, gdy jedna ze stron będzie chciała się wymigać od ostatecznego podpisania takiej umowy, dlatego trzeba sobie rozważyć czy przypadkiem jednak nie zdecydować się na taką właśnie formę w danej sytuacji. Forma aktu notarialnego sprawia, że jeśli jedna ze stron będzie się migać od zawarcia umowy przyrzeczonej to druga będzie mogła dochodzić swoich praw właśnie przed sądem i można będzie uzyskać w takiej sytuacji orzeczenie zobowiązujące drugą stronę do zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeśli chodzi o te istotne kwestie, na które warto zwrócić uwagę to brak aktu notarialnego sprawia, że nie można domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej, będzie można jedynie starać się o odszkodowanie pokrywające poniesione przez nas konieczne koszty na poczet przyszłej umowy. Tak więc w tej sytuacji te możliwości są dla drugiej strony zdecydowanie mniejsze.

Powinno się także zadbać w umowie przedwstępnej o to, by dokładnie określić termin zawierania umowy przyrzeczonej. Jeśli w ciągu roku nie wyznaczy się takiego terminu nie będzie można żądać zawarcia takiej umowy. W praktyce to oznacza, że jeśli termin nie będzie wskazany bezpośrednio już w umowie przedwstępnej będzie trzeba tego dokonać w ciągu roku, jeśli się tego nie zrobi nie będzie można dochodzić swoich roszczeń związanych z podpisaniem umowy przedwstępnej. Termin, jeśli będzie oznaczony daje większe możliwości dochodzenia swoich roszczeń, tak wiec stronom powinno zależeć na tym, by termin w zapisach umowy się znalazł.

Sprawdź również: portalnotariusza.pl

You might also like

Notariusz 0 Comments

Czy notariusz może pracować jedynie w kancelarii?

W zgodzie z przepisami zadaniem notariusza jest wykonywanie obowiązków prawnie ustalonych i zleconych przez przełożonych. Musza być prowadzone w kancelarii, a więc miejscu podejmowania interesantów. Bywają jednak przypadki, w których

Sprawy urzędowe 0 Comments

Czy urzędy pomagają niepełnosprawnym w załatwieniu spraw?

Od ponad roku funkcjonuje w kraju zmodernizowana i zrewolucjonizowana ustawa, która chroni interesy niepełnosprawnych i zapewnia pomoc w czasie załatwiania spraw w instytucjach państwowych. Dotychczas osoby z ograniczoną ruchomością lub

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jakie powinności należą do Najwyższej Izby Kontroli?

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się sprawdzaniem kilku najważniejszych instytucji administracyjnych i państwowych. Bada wiele dokumentów, respektowanie prawa, metody zamykania różnych spraw oraz płynność finansową. Jakie czynności może zastosować NIK? W

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!