Czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny?

Czym zajmuje się Trybunał Konstytucyjny?

Dość długo funkcjonuje w kraju najważniejszy organ sądownictwa, którym jest Trybunał Konstytucyjny. Powołano go, żeby weryfikować pracę urzędów i sądów na niższym szczeblu. Kto może zostać członkiem Trybunału Konstytucyjnego? Jakie obowiązki powinien spełnić?

Trybunał Konstytucyjny składa się z piętnastu członków, którzy wybierani są przez Sejm w ramach posiadanej wiedzy prawniczej oraz zainteresowań problemami polskich sądów. Kadencja Prezesa oraz jego zastępcy wynosi 9 lat.

Wśród licznych powinności Trybunału Konstytucyjnego za najważniejsze uważa się kontrolowanie wszystkich projektów ustaw, uchwał, kontraktów międzynarodowych, umów, współpracy oraz innych pism o charakterze prawnym.

Oprócz tego rozpatruje skargi oraz zażalenia, które dotykają przepisów konstytucyjnych, sporów oraz kłopotów wynikających z niewłaściwego rozumienia prawa, a także rozwiązuje wątpliwości sędziów.

Warto jednak wiedzieć, że za trzon Trybunału uważa się jednostkę, która nadzoruje pracę sądów, ocenia działania władzy sądowniczej, sprawdza przestrzeganie zasad etyki zawodowej sędziów oraz upomina i skłania do kompromisów w razie komplikacji.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

About author

Może to Ci się spodoba

W sądzie 0 Comments

Czym są koszty egzekucyjne?

Każdy właściciel firmy powinien zdawać sobie sprawę, że nie zawsze osiągnie oczekiwane zyski. A jeśli niedobory finansowe staną się codziennością może mieć problem z regulowaniem wystawionych rachunków i faktur. Zwykle

W sądzie 0 Comments

Kiedy stosuje się tytuł wykonawczy?

Wstępem do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Ustanawiany jest przez sąd, który przekazuje klauzulę wykonalności. Po wydaniu decyzji sprawa przechodzi w ręce komornika, który monitoruje całą akcje. Co jest

W sądzie 0 Comments

Jak wygląda praca windykatora?

Praca w branży windykacyjnej wymaga mnóstwo pewności siebie i predyspozycji negocjacyjnych. Zatem nie każdy może zostać windykatorem. Oprócz odpowiedniego wykształcenia trzeba wykazywać konkretne cechy charakteru, które wzmocnią skuteczność oraz złagodzą

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Bądź pierwszy! comment this post!

Zostaw odpowiedź