Czym jest kara porządkowa?

Czym jest kara porządkowa?

Kara porządkowa przyznawana jest w przypadku niedopełnienia obowiązku nałożonego przez sąd lub inną instytucję państwową. Sankcje karne są różne i w dużej mierze zależą od indywidualnej sytuacji. Kiedy i w jakiej wysokości wystawia się karę porządkową?

Zgodnie z przepisami karane powinny być sytuacje, w których strony, świadkowie lub pełnomocnicy nie przyszli na rozprawę lub spotkanie bez udzielenia wyjaśnień. Dodatkowo zmieniali miejsce zamieszkania lub opuszczali miejsce prowadzenia badań sprawdzających przed ustaleniem wyroku.

Oddzielną kategorią są kwestie związane z obowiązkiem podatkowym. Chodzi głównie o opóźnione złożenie deklaracji podatkowej lub oszustwa i wymuszenia na lokalnym lub głównym US.

Wielkość kary uzależniona jest od skali wykroczenia i ewentualnych strat. Na przyszły rok przewidziano mandaty do 2 800 zł czyli tyle samo, co obecnie.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

Może to Ci się spodoba

W sądzie 0 Comments

Na kim ciąży odpowiedzialność cywilna?

Każdy obywatel Polski musi posiadać odpowiedzialność cywilną. Najogólniej mówiąc oznacza to, że zdaje sobie sprawę z konsekwencji swoich czynów i umie przewidywać rezultaty różnych działań. Czym jeszcze jest odpowiedzialność cywilna?

W sądzie 0 Comments

Jak dostarcza się pisma sądowe?

Od 5 lat obowiązują nowe przepisy dotyczące dostarczania pism sądowych. Wprowadzono zmodernizowane procedury przetrzymywania listów na poczcie oraz wydłużono okres czekania na odebranie korespondencji. Jak obecnie przebiega sprawa przesyłania wezwania

W sądzie 0 Comments

Jak postarać się o uzupełnienie wyroku sądowego?

W wyroku sądowym, sąd ma obowiązek odnieść się do całości żądania strony, dotyczy to także orzekania z urzędu. W razie niepełnego wyroku strona może domagać się jego uzupełnienia. W postępowaniu

0 Komentarzy

Brak komentarzy!

Bądź pierwszy! comment this post!

Zostaw odpowiedź