Czym jest kara porządkowa?

Czym jest kara porządkowa?

Kara porządkowa przyznawana jest w przypadku niedopełnienia obowiązku nałożonego przez sąd lub inną instytucję państwową. Sankcje karne są różne i w dużej mierze zależą od indywidualnej sytuacji. Kiedy i w jakiej wysokości wystawia się karę porządkową?

Zgodnie z przepisami karane powinny być sytuacje, w których strony, świadkowie lub pełnomocnicy nie przyszli na rozprawę lub spotkanie bez udzielenia wyjaśnień. Dodatkowo zmieniali miejsce zamieszkania lub opuszczali miejsce prowadzenia badań sprawdzających przed ustaleniem wyroku.

Oddzielną kategorią są kwestie związane z obowiązkiem podatkowym. Chodzi głównie o opóźnione złożenie deklaracji podatkowej lub oszustwa i wymuszenia na lokalnym lub głównym US.

Wielkość kary uzależniona jest od skali wykroczenia i ewentualnych strat. Na przyszły rok przewidziano mandaty do 2 800 zł czyli tyle samo, co obecnie.

red. Justyna Błahut
gazetaprawo.net

You might also like

W sądzie 0 Comments

Jaki jest koszt postępowania sądowego?

Gdy zostaniemy oszukani przez sprzedawcę, który nie przestrzegał naszych praw konsumenckich możemy wszcząć postępowanie sądowe, a także ubiegać się o zwrot kosztów takiego postępowania. Koszt, z jakim należy się liczyć

W sądzie 0 Comments

Wszystko o pouczeniach sądowych

Dowolne postępowanie cywilne musi odbywać się zgodnie z przepisami oraz poszanowaniem sądu i wszystkich biorących udział w rozprawie. Zdarzają się sytuacje, w których uczestnik rozprawy nie ma reprezentanta, wówczas powinien

W sądzie 0 Comments

Kiedy mamy do czynienia z potrącaniem wierzytelności?

Wierzytelności są zobowiązaniami, które jesteśmy zmuszeni uregulować. Najczęściej następuje to na drodze spłaty długu. Jednak w praktyce spotykamy się z możliwością anulowania zobowiązań w przypadku, gdy strony są jednocześnie wobec

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!