Od czego zależy koszt usługi notarialnej?

Od czego zależy koszt usługi notarialnej?

Za większość usług prawnych płaci się zgodnie z indywidualną umową z prawnikiem, a koszty ustala on sam. Ceny są uzależnione od rodzaju danej sprawy, jej stopnia trudności oraz ewentualnych korzyści, a także renomy prawnika. Najbardziej te zależności widać po cenie usług adwokatów w zakresie na przykład spraw rozwodowych. Czynności notarialne jako jedyne podlegają otaksowaniu, czyli ustawowo określonych stawkach.

Co oznacza pojęcie „taksa notarialna”?

Taksa notarialna to ustalenie przez Ministra Sprawiedliwości maksymalnej stawki za usługę notarialną, zgodnie z rozporządzeniem z 2004 roku. Oznacza to, że notariusz może narzucić dowolną stawkę, lecz jej górny pułap, ustalony za pomocą rozporządzenia jest nieprzekraczalny. Łatwo się domyślić, że stawki niższe niż maksymalna wysokość są rzadko spotykane.

Co należy do obowiązków notariusza?

Czynności notarialne są określone w ustawie prawo o notariacie i w niektórych innych ustawach. Notariusz dba o formalność podpisywanych umów i dokumentów, a także porządek prawny ich zawierania oraz wolę (bez przymusu) stron danej umowy.

Za swoje czynności pobiera wynagrodzenie, zwane taksą notarialną.

Kiedy wymagany jest akt notarialny?

Przede wszystkim akt notarialny jest sporządzany w kupnie-sprzedaży nieruchomości (lokale mieszkalne, gospodarstwa rolne), ustanowienia i przeniesienia hipoteki, kupna-sprzedaży wartościowych ruchomości (np. samochody, dzieła sztuki), pożyczki.

Oprócz aktów kupna-sprzedaży akt notarialny sporządza się w ramach spisania testamentu, podpisania umowy najmu okazjonalnego, podziału majątku, poświadczenia dokumentów i wielu innych.

Ile wynosi taksa notarialna?

Wysokość taksy notarialnej jest proporcjonalna do wartości przedmiotu czynności prawnej/notarialnej.

Do 3 tys. zł — opłata wynosi 100 zł, pomiędzy 3 tys. zł a 10 tys. zł — 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 tys. zł itd.

Im wyższa wartość przedmiotu umowy, tym zwiększa się kwota podstawowa, a zmniejsza procent od nadwyżki. Na przykład maksymalna stawna opłaty notarialnej za kupno/sprzedaż nieruchomości o wartości od 1000000 zł do 2000000 wynosi 4470 zł plus 0,2% od nadwyżki powyżej 1000000 zł.

Dodatkowo, przy sporządzaniu umowy notarialnej w przypadku transakcji, dotyczących kupna-sprzedaży nieruchomości notariusz ma obowiązek poinformować urząd skarbowy oraz dokonać procedury zapisu w księdze wieczystej.

Opłaty za testament, poświadczenie dokumentów, inne umowy

Wiele dokumentów ma sztywne umowy — np. taksa za sporządzenie testamentu wynosi 50 zł, a poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem kosztuje 6 zł.

W przypadku umów dokumentujących przystąpienie do spółki, zawiązania spółki akcyjnej i tym podobnych wysokość stawek notarialnych jest również ustalana przez wskazane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2004 roku.

Do każdej opłaty notarialnej należy doliczyć 23% VAT.

Więcej informacji znajdziesz na http://notariuszgdynia.pl/

You might also like

Sprawy urzędowe 0 Comments

Jak funkcjonuje NIK?

Najwyższa Izba Kontroli trudni się monitorowaniem pracy wielu najważniejszych instytucji administracyjnych i państwowych. Określa zgodność dokumentów, respektowanie prawa, sposób rozwiązywania różnych spraw oraz finanse. Jakie czynności może organizować NIK? W

Wybory 0 Comments

Jak przeprowadzić protest wyborczy?

W zgodzie z przepisami dowolne głosowanie odbywa się według ustalonych reguł oraz w odniesieniu do odpowiednich ustaw. Jeśli pogwałcone zostaną nawet nieistotne punkty lub procedury trzeba o tym mówić. Czy

Sprawy urzędowe 0 Comments

Zbliża się termin składania CIT

Przedsiębiorstwa, które inwestowały w badania i rozwój w 2017 roku, już wkrótce odliczą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Tegoroczne inwestycje w innowacje przyniosą firmom jeszcze wyższe oszczędności – 100 proc. odliczenia kosztów kwalifikowanych niezależnie

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!