Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Czy kierownicze stanowiska są dla kobiet?

Od wielu lat krąży opinia, że najbardziej na stanowiskach kierowniczych wykazują się mężczyźni. To oni {popisują się stanowczością, powagą, odpowiednim wykształceniem i długą listą pozostałych umiejętności. Ostatnio pogląd ten zdecydowanie

Praca 1Comments

Jak wygląda pisemna nagana?

Podwładny, który otrzymuje stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powinien realizować swoje obowiązki oraz akceptować regulaminy. Gdy nie szanuje przepisów oraz zachowuje się niewłaściwie może otrzymać pisemną naganę. Czym

Jak może pomóc Anioł Biznesu?

Obecnie można znaleźć coraz więcej prywatnych inwestorów nazywanych Aniołami Biznesu. Aby założyć taką sieć konieczne są odpowiednie środki, a celem jest wspieranie konkretnych pomysłów w początkowym etapie aktywności. Dobrze sytuowani

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!