Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Praca 0 Comments

Jakie dofinansowanie otrzymają aktywne zawodowo osoby niepełnosprawne?

W 2013 roku biznesmeni mogą ubiegać się o wsparcie dla niepełnosprawnych podwładnych. Jest jednak pewien warunek: wynagrodzenie powinno być przelewane bezpośrednio na konto bankowe pracobiorcy. Jeśli właściciel zakładu pracy przekaże

Praca 1Comments

Na czym polega job sharing?

Problem z odnalezieniem pracy trwa już kilka lat. Duża część bezrobotnych potrzebuje sprawdzonych metod pozyskiwania pracy i próbuje korzystać z udostępnianych i darmowych narzędzi. Wśród nich wskazać trzeba job sharing.

Praca 1Comments

Kiedy można odwołać lub przerwać urlop pracownika?

Na podstawie art. 152 Kodeksu Pracy każdy pracownik pracujący na podstawie umowy o pracę ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Ściślej mówiąc ma prawo do płatnego i corocznego wypoczynku. Mimo to,

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!