Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Jakie obowiązki ma wirtualny asystent?

Wielu Polaków za miejsce pracy uznaje dom czy mieszkanie. Taki tryb zatrudnienia generuje korzyści zarówno pracownikowi jak i pracodawcy, który unika wydatków utrzymania innego biura. Do zawodów chałupniczych zaliczamy wirtualnego

Czy przedsiębiorca powinien zwoływać szkolenie BHP?

Obowiązkiem każdej firmy jest zorganizowanie klasycznego szkolenia BHP dla podwładnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Okazuje się, że jednak nie każdy pracodawca dba o właściwie przeprowadzenie kursu. Czy szkolenie

Jak pracują firmowe grupy zadaniowe?

Każdy podwładny zatrudniony w większej korporacji ma listę zobowiązań, którymi powinien się zajmować każdego dnia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których należy wykonać szybko i sprawnie konkretny projekt, ale kadra

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!