Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Ułatwienia dla przedsiębiorców-zmiany w Kodeksie pracy

Od początku tego roku obowiązują nowe przepisy, których zamiarem jest ułatwienie rozpoczęcie prowadzenia własnej firmy. Zgodnie z nowelizacją obowiązki informacyjne związane z założeniem działalności gospodarczej są teraz zniesione. Przyczyną tych

Z tytułu, jakiej umowy otrzymamy wcześniejszą emeryturę?

W Polsce popularne są różne typy zatrudniania pracobiorców do pracy. Umowy o pracę, dokumenty zlecenia czy umowy o dzieło. Niejednokrotnie przedsiębiorcy łączą zalety tych umów, dlatego o rodzaju porozumienia decyduje

Na czym polega trening relokacyjny?

Od dawna wiadomo, że wyszkoleni i wykształceni pracownicy dają firmie wiele dobrego. Warto zatem inwestować w dodatkowe umiejętności i wysyłać zatrudnionych na kreatywne i ciekawe szkolenia. Jedną z możliwości jest

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!