Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Co wchodzi w skład ubezpieczenia społecznego?

Wykonując stosunek pracy względem pracodawcy pracownik objęty jest ubezpieczeniami wchodzącymi w skład pakietu ubezpieczeń społecznych. Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają w tym zakresie pewne zobowiązania.

Pracownicy podlegający ubezpieczeniom społecznym dysponują w tym względzie równymi prawami i mają zagwarantowaną wypłacalność świadczeń z ubezpieczenia społecznego przez państwo. Równe traktowanie pracowników dotyczy przede wszystkim warunków bycia objętym ubezpieczeniem, konieczności płacenia składek oraz przyznania świadczeń ubezpieczeniowych. W rezultacie zatrudnienia w ramach umowy o pracę pracodawca ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Zobowiązanie to ustaje z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Zatrudniający jako płatnik składek musi w ciągu 7 dni pisemnie zgłosić pracownika do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli nie spełni swoich obowiązków dotyczących wyliczenia składek i pobierania ich z zarobków zatrudnionego, wówczas może zapłacić karę grzywny do 5000 zł.

Obowiązkiem osoby zatrudnionej w tym zakresie jest zobrazowanie rzeczywistego stanu, który ma wpływ na jego prawo do pobierania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych oraz powiadamianie o wszystkich związanych z tą sprawą zmianach.

Joanna Walerowicz
www.gazetaprawo.net

You might also like

Kto zwykle korzysta z pomocy grupy zadaniowej?

Każdy podwładny zatrudniony w większej korporacji posiada zakres obowiązków, którymi musi się zajmować na co dzień. Zdarzają się jednak przypadki, Kiedy trzeba dokończyć szybko i sprawnie wybrany projekt, ale kadra

Kiedy należy się zwolnienie dyscyplinarne?

Celem każdego przedsiębiorcy jest pozyskanie dobrego pracownika, specjalisty w swojej dziedzinie oraz sprawdzonego i rzetelnego człowieka. Zwykle na pierwszy rzut oka ciężko rozpoznać negatywne cechy. W krytycznych przypadkach zatrudniający może

Czy agencje interaktywne są potrzebne?

Obecnie fundamentem każdej działalności gospodarczej jest obecność w internecie. Aczkolwiek nie każdy przedsiębiorca umie samodzielnie zaprojektować i aktualizować stronę internetową. Nie powinien zatem dziwić fakt, że jest coraz więcej agencji

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!